Voorwoord

Bij DHI Dorint Hospitality & Innovation GmbH en de aangesloten bedrijven, met name Dorint GmbH, Essential by Dorint GmbH, 5HALLS HOMMAGE HOTELS GmbH (hierna gezamenlijk het "Bedrijf" of "wij" genoemd), wordt een bedrijfscultuur geleefd die met name gebaseerd is op waardering, eerlijkheid, verantwoordelijkheid, duurzaamheid en rechtszekerheid. Geen enkele overtreding van de geldende wetgeving of discriminatie wordt geaccepteerd of getolereerd. Ons effectieve Dorint-nalevingssysteem zorgt ervoor dat onze zelfopgelegde normen, die zijn vastgelegd in de respectieve gedragscodes, niet alleen binnen het bedrijf worden geëist, nageleefd en geïmplementeerd, maar ook door onze leveranciers en partners.

Het Dorint-nalevingssysteem werd, indien en voor zover nodig, in nauw overleg en vertrouwensvolle samenwerking met de betreffende ondernemingsraad en de centrale ondernemingsraad ontwikkeld en zal in de toekomst in wederzijdse samenwerking met deze organen verder worden ontwikkeld. Bij vragen, overtredingen, kritiek en suggesties staat de betreffende ondernemingsraad of de centrale ondernemingsraad altijd ter beschikking van de werknemers.

Jörg T. Böckeler Algemeen directeur CEO

Bettina Schütt Algemeen directeur COO


 • Dorint nalevingssysteem

  Het Dorint-compliance-systeem is geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat onze bedrijfscultuur, die vooral gebaseerd is op waardering, eerlijkheid, verantwoordelijkheid, duurzaamheid en rechtszekerheid, in de praktijk kan worden gebracht en verder kan worden ontwikkeld.

 • Gedragscode voor leveranciers en zakenpartners

  De volgende richtlijnen en vereisten definiëren de minimumnormen die wij aan onze leveranciers stellen op het gebied van duurzaam en ethisch gedrag. Hiermee wordt ook rekening gehouden bij het selectieproces voor nieuwe leveranciers. [...]

 • Gedragscode voor werknemers

  Deze Gedragscode definieert onze principes en vereisten voor onze directe en indirecte werknemers. [...]

 • Dorint Vertel Ons

  Wij bieden interne en externe klokkenluiders verschillende rapportagekanalen. "Dorint Tell Us" is een beveiligd meldingskanaal waar onze werknemers, gasten, leveranciers en zakenpartners vertrouwelijk mogelijke overtredingen kunnen melden. Inkomende meldingen worden op een externe server opgeslagen en krijgen prioriteit van de ombudspersoon. [...]

 • Dorint-richtlijn voor het omgaan met interne klokkenluiders

  Werknemers in bedrijven (werknemers, stagiairs, stagiairs, uitzendkrachten, etc.) zijn vaak de eersten die grieven opmerken en kunnen hun informatie gebruiken om ervoor te zorgen dat wettelijke overtredingen aan het licht komen, onderzocht, vervolgd en voorkomen worden [...].