Het nalevingssysteem van Dorint is ingevoerd om ervoor te zorgen dat onze bedrijfscultuur, die vooral gebaseerd is op waardering, eerlijkheid, verantwoordelijkheid, duurzaamheid en rechtszekerheid, kan worden toegepast en verder kan worden ontwikkeld. Dit systeem bestaat uit de volgende onderdelen:

1. via het centrale klachtenbureau"Dorint Tell Us" moedigen wij interne en externe klokkenluiders (werknemers, gasten, managers, zakenpartners, enz.) aan om op een veilige manier en 24 uur per dag rapporten over mogelijk wangedrag in te dienen bij een onafhankelijke ombudspersoon.

2. een jaarlijkse en/of evenement-gerelateerde risicoanalyse is geïntegreerd in het operationele proces als een verdere preventieve maatregel. Dit stelt ons in staat om mensenrechten- en milieurisico's in ons eigen bedrijf en in de toeleveringsketen te identificeren en deze te concretiseren en te prioriteren voor verdere verwerking.

3. training en de regelmatige uitwisseling van informatie tussen onze werknemers, leveranciers en zakenpartners dienen ook om onze selectieprocessen voor zakenpartners te optimaliseren, kennis op te doen over wangedrag en dit te voorkomen.

4. de contractuele verplichting tot naleving van onze bedrijfscultuur, die in de respectieve gedragscodes is vastgelegd, is een voorwaarde voor een zakelijke relatie. De naleving hiervan wordt gecontroleerd tijdens de lopende samenwerking.